1. Zasady ogólne

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do wszystkich stron internetowych należących do firmy Małgorzata Korcik Skinset. Polityka prywatności ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Użytkownikom wyżej wymienionych stron. Korzystając z tych stron Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z tą polityką. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na używanie przez Małgorzata Korcik Skinset plików cookies, Użytkownik powinien zmienić odpowiednio ustawienia używanej przeglądarki bądź zrezygnować z korzystania ze stron Małgorzata Korcik Skinset.

  1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Korcik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Korcik Skinset wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Walentego Jędrala 58, 39-400 Tarnobrzeg, NIP 8672244155, REGON 368744735, adres poczty elektronicznej: biuro@skinset.pl, numer telefonu: 667 310 555.

3. Ochrona danych osobowych

3.1.  Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są – zgodnie z wolą Klienta – w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub kontaktu handlowego drogą mailową bądź telefoniczną,

3.2. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

3.2.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności oraz podmiotowi obsługującemu system fakturowania w Sklepie Internetowym.

3.2.3. W przypadku Klienta, który korzysta z Newslettera Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi dostarczającemu usługę Newslettera.

3.3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

3.3.1. pisemnie na adres: ul. Walentego Jędrala 58, 39-400 Tarnobrzeg;

3.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@skinset.pl

3.4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

3.5. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo, a także nie przekazuje ich żadnym podmiotom do tego nie uprawnionym.

3.6. Dane podane przez Klienta stanowią zbiór potencjalnych Klientów zarejestrowany przez Administratora w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  1. Pliki cookies

Administrator danych posługuje się plikami cookies, które wykorzystywane są w celach marketingowych oraz utrzymywania sesji Użytkownika po zalogowaniu. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wyłączyć w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies, jednak ograniczenia tego rodzaju mogą wpłynąć na działanie niektórych funkcjonalności dostępnych na stronach internetowych Administratora.